انواع تشک های طبی و طبی فنری
یک انتخاب دقیق
خرید
لذت یک خواب رویایی
با تشک های رویال
خرید
انواع سرویس خواب
یک خواب آسوده
خرید
Previous
Next

تشک های طبی رویال :

این سیستم برای افرادی که خواهان تشک هایی با سفتی متوسط اند تولید گردیده است. سالها کیفیت خود را حفظ می کند و از استقامت خوبی برخوردار است. تشک هایی که دارای فنر نمی باشند.

تشکهای طبی فنری رویال :

این سیستم برای افرادی که خواهان تشک هایی با سفتی متوسط اند تولید گردیده است. سالها کیفیت خود را حفظ می کند و از استقامت خوبی برخوردار است. تشک هایی که دارای فنر پاکتی هستند.

محصــولات

طبی فنری رویال

محصــولات

طبی رویال

طبی رویال

۸۰ * ۱۸۰

تشک رویال (یک نفره)

تشک رویال (یک نفره)

۹۰ * ۲۰۰

تشک رویال (یک نفره)

تشک رویال (یک نفره)

۱۲۰ * ۲۰۰

تشک رویال (یک و نیم نفره)

۱۴۰ * ۲۰۰

تشک رویال (دو نفره)

۱۶۰ * ۲۰۰

تشک رویال (دو نفره)

۱۸۰ * ۲۰۰

تشک رویال (دو نفره)

منتخبی از مشتریان